En dag på förskolan

Hela dagen på förskolan genomsyras av läroplanen för förskolan. VI har en helhetssyn på barnet samt en tro på att alla kan utvecklas genom utmaningar på rätt nivå och med rätt stöd. Genom utmaningar, stöd och vägledning kan barnets dag på förskolan bli förståelig och utvecklande.

Vi erbjuder en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där barnen står i fokus och man får upptäcka och utvecklas för ett livslångt lärande. VI arbetar med barnen i mindre sammanhang där man får utvecklas utifrån sin egen förmåga.  Gruppen ger barnen möjlighet att känna tillhörighet, skapa relationer och lära av varandra. Pedagogiken lär barnen hitta sina styrkor, bli medvetna om sina möjligheter och anpassa sina förmågor efter de utmaningar de stöter på under sin tid i förskolan. Dagarna innehåller både planerad och spontan undervisning både ute och inne. Alla barn ingår i en projektgrupp tisdag onsdag och torsdag.

Förskolan har två yngreavdelningar som heter Gläntan och Dungen samt två äldreavdelningar som heter Pilen och Linden.

En dag på förskolan kan se ut såhär:

 • Vi samlas på Gläntan på morgonen där barnen möter pedagoger från både yngre -och äldresidan. På morgonen erbjuder vi lugna aktivteter.
 • 7:15 går de barn och pedagoger som tillhör Pilen/Linden över till sina avdelningar.
 • 7:30 börjar frukosten serveras för barnen på Pilen/Linden.
 • 8:00 äter barnen på Gläntan/Dungen frukost. Innan och efter frukost väljer barnen vad de vill leka med. På Pilen/Linden gör man aktiva lekval.
 • 8:45 startar projektgrupperna för de barn som har utedag.
 • 9:00 startar projektgrupperna för de barn som har projekt inomhus. Projektgrupperna har två projektdagar inomhus och en dag utomhus. I alla projektgrupper har man utevistelse på förmiddagen oavsett om man har projekttid inne eller ute. Man serverar också frukt under projekttiden.
 • 10:50 äter barnen på Gläntan/Dungen lunch tillsammans med sin projektgrupp. Efteråt har man vila antingen på madrass, i vagn eller genom att lyssna på bok.
 • 11:00 har man läsvila i projektgruppen på Pilen/Linden.
 • 11:30 börjar lunchen serveras för barnen på Pilen/Linden och man äter i omgångar i sin projektgrupp. Efter lunchen erbjuds stilla aktiviteter samt utevistelse för alla barn på förskolan.
 • 14:00 äter barnen på Gläntan/Dungen mellanmål.
 • 14:20 börjar mellanmålet serveras för barnen på Pilen/Linden och man äter i omgångar. Efter mellanmål är det utevistelse till förskolan stänger. (Vid vissa enstaka tillfällen är man kvar inne).     

 

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag och torsdag 08.00 - 14.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30