Social hållbarhet

Det sociala hållbarhetsperspektivet inbegriper mycket av den värdegrund som förskolans uppdrag vilar på (Lpfö -18). Det handlar om respekten för livet i alla dess former - människors lika värde, integritet, solidaritet, jämställdhet och inkludering. Utbildningen ska ha ett demokratifokus och ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sig själva, sin omgivning och ett gemensamt hållbart samhälle.

Barnkonventionen och diskrimineringslagen är ytterligare styrdokument som stödjer ett aktivt arbete med socialt hållbar utveckling. I ett mindre sammanhang går det att översätta till att skapa normer för hur vi är mot varandra, hur vi kan göra alla delaktiga och fördela tid, utrymme och resurser på ett sätt som ger alla barn lika rättigheter och möjligheter. Genom lek, samspel, samtal, reflektioner, utmaningar och frågeställningar tränar vi varje dag på att både lyssna in varandra och lära oss ge uttryck för egna tankar och åsikter. Barns delaktighet och inflytande över sin utbildning och vardag är ett viktigt steg mot att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Med utgångspunkt i barnens egen erfarenhetsvärld kan man sedan vidga perspektivet och tala om barn i världen och våra olika livsförhållanden.

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag och torsdag 08.00 - 14.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30