Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjlighet för alla människor. Vi arbetar aktivt för att förebygga att barn diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag och torsdag 08.00 - 14.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30