Ekonomisk hållbarhet

Den definition av ekonomisk hållbarhet som vi har valt att tillämpa innebär att sträva mot en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. I förskolan innebär det att tillsammans med barnen reflektera kring hur vi använder våra resurser, återvinner och återanvänder material. Barnets individuella delaktighet och ansvar kan öka successivt genom det förhållningssätt vi tillämpar i förhållande till miljö, saker och material som vi gemensamt ska vårda och ta hand om. Vid inköp är det viktigt att se till materialets hållbarhet ur flera aspekter såsom livslängd, miljöpåverkan och cirkularitet.   

       

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag och torsdag 08.00 - 14.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30