Samverkan förskola - hem

Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola är en viktig del i att skapa goda förutsättningar för barns utveckling. Vi lägger stor vikt vid att alla som vistas i vår förskola ska bemötas på ett positivt och respektfullt sätt. Förskolan utgör ett komplement till hemmet och tillsammans kan vi ge barnet en riktigt bra start i livet. Genom dokumentation, information, utvecklingssamtal, förskoleråd och framför allt det dagliga mötet får vårdnadshavare inblick i utbildningen och blir delaktiga i sitt barns vardag. 

Vi använder oss av det digitala verktyget Tyra för dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. Genom Tyra kan vårdnadshavare se regelbundna blogginlägg från barnets dag, följa det egna barnets utveckling i portfolion samt ta del av gemensamma handlingsplaner och dokument för verksamheten. Eftersom Tyra även innefattar närvarotider, frånvaroanmälan, kontaktuppgifter, möjlighet att skicka information samt kommunicera kring det enskilda barnet kan allt samlas i ett och samma forum för att underlätta den dagliga samverkan. 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag och torsdag 08.00 - 14.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30