Projekt

Ett projektinriktat arbetssätt innebär att barn och pedagoger tillsammans kan utforska ämnen som fascinerar och utmanar. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen kan pedagoger fånga upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvarigariga projekt. Barn lär i ett socialt sammanhang, i nära interaktion med andra människor och är själva medskapare av sin egen kunskap. Vi arbetar utforskande i mindre grupper för att barnen skall bli delaktiga i sitt eget lärande och få inflytande över sin utbildning. Genom dokumentation får vi syn på lärprocesser och kan låta barnens nya frågor och kunskaper leda projektet vidare. 

För att säkerhetsställa att utbildningen omfattar läroplanens samtliga strävansmål arbetar vi systematiskt under året med de olika delarna ur läroplanen. För att möjliggöra progression skall barnen nuvarande kunnande ligga till grund för vad vill att barnen skall utveckla och lära sig.

        

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 47 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722 (Nås lättast tisdag,onsdag och torsdag 08.00 - 11.00)

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30