Projekt

Att arbeta med projekt innebär att man under en obegränsad tid arbetar med fokus på ett visst område. Barnens intressen är utgångspunkt och projektet kan hela tiden ta olika vägar utifrån vad man tillsammans upptäcker och utforskar. Det ger den vardagliga verksamheten en röd tråd och barnens lärprocesser stimuleras av att arbeta med något som alla är intresserade av. 

Vi fördjupar oss i vår inriktning naturvetenskap och teknik genom att jobba i projektgrupper några dagar i veckan. Genom att arbeta utforskande och processinriktat med olika naturvetenskapliga och tekniska projekt tar vi tillvara barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Barn lär i ett socialt sammanhang, i nära interaktion med andra människor och är själva medskapare av sin kunskap. Man äger inte ensam sin kunskap utan utvecklar den tillsammans med andra när man undersöker, utforskar och leker.

Projektet kan handla om olika ämnen som vatten, luft, ljus, ljud, konstruktion, vår närmiljö, rymden m.m. Vi som pedagoger utforskar tillsammans med barnen för att upptäcka och fundera över vad de undersöker och vad vi ska utmana dem med. Tillsammans kommer vi fram till olika lösningar och upptäckter som leder till en ökad kunskap inom området.

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras (Lpfö 2010).

Projekt rörelse och fart

 

Att upptäcka vattnets fart

 

                 Friktion

 

  

Att uppleva fart i berg och dalbanan via projektorn

 

                     Färg i fart

Att sätta fart med hjälp av luft

  

Att uppleva kroppens rörelser

 

 

 '

 

  

         Rymdprojekt

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  Projekt närmiljön

I en av projektgrupperna för tvååringar har vi bland annat utforskat vår närmiljö. Vi upptäckte att vi har många björkar i närheten av förskolan och har tittat närmare på dem. Hur ser barken och löven ut? Vi har lekt på en nerfälld björk. Vi har fotograferat björken och tagit med oss bilderna in i ateljén och inspirerats till att göra egna björkar som vi satt upp i byggrummet.

Vi har också upptäckt en myrstack i vår närmiljö. Vilka bor här? Hur ser myrstacken ut på nära håll? Vad är myrstacken gjord av? Hur kan man bygga en myrstack?

Vi börjar arbetet med att bygga en egen myrstack. Som inspiration har vi foton som vi tagit på den myrstack vi upptäckt i skogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30