Hållbar Utveckling

Våra lokaler

Pilgläntans försloka bedrivs i en lokal som anpassats till verksamheten och till framtidens krav på en hållbar framtid.

Byggnaden är byggd med trä som stomme vilket i sig är 8 gånger mer koldioxideffektivt än en stomme av betong. Väggarna är utformade med bästa prestanda gällande isoleringsvärde kopplat till ekonomin och byggkostnaden.

Genom att arbeta med en effektiv konstruktion och ett energieffektivt värmesystem som tar sin energi från berget tillsammans med ett ventilationssystem som utöver närvarostyrning, återvinner 80% av den energin som produceras inne i byggnaden (Från matlagning, barnlek, glödlampor mm) borgar detta för en mycket låg energianvändning.

Utöver att huset i sig har ett mycket lågt energibehov för uppvärmning och för att producera varmvatten bidrar solcellerna med ca 10 000kWh per år.

Tillsammans säkerställer byggnaden och de olika tekniska systemen med solceller att byggnaden är anpassad för framtidens hårda krav på energihushållning och tar med detta ansvar för mijön och verkar för en hållbar utveckling.

 

Källsortering

Som en del i vårt arbete mot hållbar utveckling har vi valt att ha en väl utbyggd källsortering på förskolan. På varje avdelning finns behållare för att sortera plast, papper och kartong eftersom det är det avfall som i första hand uppkommer i den miljön. I köket förvaras även behållare för glas och metall där vi kan slänga dessa material vid behov. Behållarna töms i sin tur i de stora kärlen i förskolans soprum. Barnen är delaktiga och görs genom samtal och diskussioner medvetna om hur och framför allt varför vi källsorterar samt vad som händer med allt som vi kastar.

Vid måltider strävar vi efter att barnen själva ska reflektera över hur stor portion de tar till sig. Vi använder något mindre tallrikar bland annat för att barnen hellre ska ta en andra portion än att överbliven mat ska slängas. De matrester som ändå uppkommer sorteras i ett separat kärl för matavfall som sedan omvandlas till biogas.

 

Allt farligt avfall, såsom batterier, lysrör, kemiska produkter och dylikt, tas tillvara och dokumenteras av förskolans personal. Det förvaras i separata behållare och inlåst tills dess att det bortforslas enligt gällande bestämmelser för transport av farligt avfall. Varje år ses användandet av farligt avfall över för att utvärdera om produkterna kan ersättas eller minimeras. 

 

Återvinning

Vi kommer att ta tillvara och använda spillmaterial från olika företag samt ”skräpmaterial” från hemmet. Att använda material som inte är färdigt uppmuntrar barnen till att utveckla sin kreativitet. Det är bara barnens fantasi som sätter gränser för vad det kan bli av materialet. När man arbetar med återvinningsmaterial värnar man om natur och miljö. Barnen får en förståelse för återvinning. Att ta till vara på det material som finns.

 

Skräp är det som blir över när fantasin tar slut!!!

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30