Barnens val

På Pilgläntan utgår vi till stor del från barnens val i den pedagogiska verksamheten. Det innebär att barnen väljer aktivitet utifrån egna intressen. Till en början vägleder vi pedagoger barnen för att de ska få möjlighet att utforska de olika rummen. När de känner sig trygga i förskolans miljö och fått erfarenhet av vad som erbjuds kan de lättare göra ett eget aktivt val och vara med och påverka sin vardag på förskolan. Inflytandet ökar successivt med barnens ålder och mognad.

Miljöerna är föränderliga och utvecklas i samspel mellan barn och pedagoger. De är fördelade över hela förskolan vilket innebär att barnen får tillgång till många olika val. Barnens intressen och det aktuella projektet är vår utgångspunkt när vi planerar de pedagogiska miljöerna. 

 

 

 

 

 

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30