Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är en metod för att öka medvetandet om vårt arbete i förskolan. Vi kan se lärandeprocesser som ger oss möjlighet att berätta om barnen och deras olika sätt att erövra omvärlden. Det ger oss också möjlighet att reflektera över vårt förhållningssätt samt tydliggöra hur vi lär av varandra. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att tillsammans kunna reflektera över vad vi gör i förskolan. Både mellan pedagoger, mellan pedagoger och barn, mellan barnen tillsammans och mellan barnen och det material vi har.

Den pedagogiska dokumentationen ger oss underlag till att utvärdera och följa upp det vi gör för att sedan systematiskt kunna utveckla den pedagogiska kvaliteten. Genom att vi använder oss av det digitala dokumentationsverktyget Pluttra får vårdnadshavare möjlighet att följa barnens lärprocesser och få en inblick i förskolans arbete. Det är ett sätt att bli medveten om vad som sker, hur man gör och varför. 

Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när vi använder oss av den för att utveckla våra tankar (Hillevi Lenz Taguchi).

 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30