Samverkan med vårdnadshavare

Pilgläntans förskola har olika former av former av samverkan med vårdnadshavare. Grunden till trygga barn är trygga vårdnadshavare som känner att de har insyn och möjlighet att påverka sitt barns vardag. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år eller vid begäran från vårdnadshavare. Barnets ålder och mognad avgör i vilken utsträckning de medverkar på samtalet. Under samtalet förs diskussioner kring barnens vardag på förskolan, projekt, trivsel och vad som händer i den pedagogiska verksamheten.

Vi har möten för vårdnadshavare där innehållet kan bestå av information om den pedagogiska verksamheten, föreläsningar eller diskussionspunkter. Vi bjuder även in till någon form av trivselaktivitet för våra familjer under höst och vår.

Förskolerådet

Förskolans läroplan uttrycker att förskolans arbete med barnen ska ske i nära samarbete med hemmen samt att vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen. Vi har ett råd för vårdnadshavare där vi för en dialog kring frågor som rör verksamheten. Detta råd sammankallas en gång per termin. . 

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30