Källsortering

​Som en del i vårt arbete mot hållbar utveckling har vi valt att ha en väl utbyggd källsortering på förskolan. På varje avdelning finns behållare för att sortera plast, papper och kartong eftersom det är det avfall som i första hand uppkommer i den miljön. I köket förvaras även behållare för glas och metall där vi kan slänga dessa material vid behov. Behållarna töms i sin tur i de stora kärlen i förskolans återvinning. Barnen är delaktiga och görs genom samtal och diskussioner medvetna om hur och framför allt varför vi källsorterar samt vad som händer med allt som vi kastar.

Vid måltider strävar vi efter att barnen själva ska reflektera över hur stor portion de tar till sig. De matrester som ändå uppkommer sorteras i ett separat kärl för matavfall som sedan omvandlas till biogas.

Allt farligt avfall, såsom batterier, lysrör, kemiska produkter och dylikt, tas tillvara och dokumenteras av förskolans personal. Det förvaras i separata behållare och inlåst tills dess att det bortforslas enligt gällande bestämmelser för transport av farligt avfall. Varje år ses användandet av farligt avfall över för att utvärdera om produkterna kan ersättas eller minimeras.

Det övergripande målet är att så långt som möjligt minska mängden avfall. Vi har nära till skog och natur och ser den som en värdefull tillgång i vår dagliga verksamhet. Vi lägger därför extra stor vikt vid att väcka barnens intresse och förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp samt öka deras omsorg om vår gemensamma miljö.

Adress

Trönningebjärsvägen 4

432 92 Varberg

 

Telefon

Kontor/kök: 070-1030722

Pilen/Linden 070-1821710

Gläntan/Dungen 070-1030723

Öppettider

Måndag - Fredag

06.30 - 17.30